EU hindrar oss från att sälja chili

För några år sedan kom EU med en ny lagstiftning som gått under namnet ”köksväxtdirektivet” i Sverige. Den begränsar bland annat vilka fröer som får säljas av butiker och privatpersoner till en kort sortlista. Syftet är att underlätta försäljningen av fröer till hela Europa med en kvalitetstämpel att vara på listan och därigenom öka mångfalden i Europa. Tyvärr minskar den antalet sorter av små spännande arter som kanske inte odlas för maximal skörd utan för rekreation och nöje.

Chili är den art som fått stryka mycket på foten. Sverige och Europa kokar av chiliodlare som älskar att testa nya sorter för att utvärdera smak, hetta, färg och form. På EUs lista finns endast 27 godkända sorter för försäljning. Detta har gett uppkomst till flera grupper av entusiaster som byter och ger bort fröer från sina odlingar. Detta är tillåtet. Det finns också flera butiker som fortfarande säljer ”illegala” sorter som ett slags uppror mot EUs maktutövande.

Hoppas att ni fortsätter odla chili och att flera tar del av de grupper som delar med sig av odlarglädjen.

Vill du läsa vilka sorter som finns på listan kan du ladda ner Jordbruksverkets PDF.